Polcasting Sp. z o.o.

ul. Przy Bażantarni 11
02-793 Warszawa

tel. (+48 22) 448 00 60-64 fax (+48 22) 448 00 70

E-mail:
polcasting@polcasting.pl

Wyposażenie zakładów obróbki cieplnej

  • Oferujemy kompleksowe wyposażenie zakładów obróbki cieplnej w piece do obróbki cieplnej objętościowej oraz powierzchniowej zarówno w atmosferze powietrza jak i przede wszystkim w atmosferach ochronnych i reaktywnych a także w solach, urządzenia peryferyjne takie jak wanny hartownicze, myjki, generatory atmosfery oraz systemy handlingu – ładowarki i manipulatory przystosowane do pracy w hartowniach.
    Oferujemy indywidualnie projektowane urządzenia do procesów specjalnych, takich jak obróbka elementów podlegających deformacjom (specjalistyczne piece, prasy hartownicze), obróbka grzejników płaszczowych (piece rurowe), linie do obróbki elementów sprężystych w urządzeniach z wannami polimerowymi czy piece kuzienne do współpracy z określonymi urządzeniami do obróbki plastycznej.
    Zajmujemy się serwisowaniem urządzeń do obróbki cieplnej oraz pokrewnych ( jak np. prasy i młoty kuzienne czy linie walcownicze), ich modernizacją i remontami, w tym ekspertyzą stopnia zużycia ciężkich konstrukcji i remontami elementów maszyn przy pomocy mobilnych obrabiarek, bez konieczności demontażu i transportu.

    Na życzenie oferujemy kompleksowe usługi dostawy wyspecjalizowanych zakładów obróbki cieplnej „pod klucz”.